«Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»

21052016_15

Наказ МОН від 12.05.2016 № 498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей» видано з порушенням чинних норм Конституції та законів України і має бути скасований виходячи з наступного.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (!!!).

Відповідно до підпункту 6 частини першої статті 18 Закону України «Про вищу освіту» проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, віднесено до повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Міністерство освіти і науки такими повноваженнями відповідно до Закону не наділено!!! (при чому МОН такі повноваження не надано ні в основній частині Закону, ні, навіть, в його перехідних та прикінцевих положеннях).

Законом України «Про вищу освіту» (частина перша статті 25) передбачено, що вищий навчальний заклад, який бажає акредитувати освітню програму, подає Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти письмову заяву та документи, що підтверджують відповідність його освітньої діяльності стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю.
Отже, пункт 1 наказу МОН від 12.05.2016 № 498, яким доручається державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» забезпечити прийняття поданих до МОН матеріалів, проведення попередньої експертизи, підготовка проекту наказу МОН про утворення експертної комісії, яка проводить акредитаційну експертизу, видано в порушення зазначених норм статтей 18 і 25 Закону.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (частина друга стаття 25), рішення щодо акредитації освітньої програми приймається на підставі експертного висновку відповідної галузевої експертної ради, який представляє голова цієї експертної ради.
Тому пункт 2 наказу МОН від 12.05.2016 № 498, який передбачає при утворені експертної комісії у якості членів залучати членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та членів Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковово-методичної ради Міністерства освіти і науки України також очевидно порушує відповідну норму Закону.

Крім того, з преамбули наказу МОН від 12.05.2016 № 498 випливає, що в порушення вимоги статті 19 Конституції України цей наказ Міністерства видано не на підставі Конституції та законів України, а відповідно до низки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів і самого Міністерства освіти і науки 2001, 2002 та 2003 років, які є підзаконними актами та згідно з пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 6 березня 2015 р.) мали бути приведенні у відповідність з ним.
МОН цю вимогу Закону не виконав, а продовжує реалізовувати відповідні повноваження (закріплені Законом за Національним агентством) на підставі підзаконних актів, прийнятих ще на основі старої редакції Закону, котра вже майже два роки як втратила чинність(!!!), що суперечить нормам Конституції та чинного Закону і створює низку правових колізій, аж до можливості оскарження відповідних рішень в судовому порядку.

https://www.facebook.com/spivakovsky.alexander/posts/542586085913732?pnref=story

Залишити відповідь